Articles

Copyright

Deze website is eigendom van Processix Software Development. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder toestemming van Processix.

De informatie in deze website wordt frequent aangevuld/gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die Processix Software Development aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. Processix Software Development zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische fouten, redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt. Processix Software Development behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Voor wie?

FeestBased is software voor evenementen­kantoren, ar­tiestenbureaus en bookers.

lees meer

Waarom FeestBased?

Wij vinden FeestBased het bes­te pakket voor artiesten- en evenementenbureaus.

lees meer

Proefrit aanvragen?

Is je interesse gewekt? Met eigen ogen zien? Vraag een proefrit aan bij de dealer!

lees meer

Wie is Processix?

Processix levert maatwerk op het gebied van software en andere IT-oplossingen.

lees meer